Preskoči na vsebino

Organi

Senat

Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Seje Senata vodi dekanica in je član Senata po položaju.

Člani Senata

 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • doc. dr. Kosta Dolenc,
 • izr. prof. dr. Polonca Šek,
 • red. prof. dr. Olga Denac,
 • izr. prof. dr. Mojca Puncer,
 • red. prof. spec. Darko Golija,
 • doc. dr. Janja Usenik,
 • doc. dr. Monika Mithans,
 • izr. prof. Adriana Magdovski,
 • red. prof. dr. Jernej Weiss,
 • doc. dr. Stojan Puhalj,
 • viš. pred. Ana Tina Jurgec,
 • Daša Žuman, študentka,
 • Lenča Debeljak, študentka,
 • Hana Beus, študentka,
 • Andraž Fišer, študent.


Terminski plan sej v študijskem letu 2023/2024

Senat UM Senat UM PEF
24. 10. 2023 petek, 27. 10. 2023, ob 12. uri
28. 11. 2023 sreda, 6. 12. 2023, ob 13. uri
19. 12. 2023 petek, 22. 12. 2023, ob 12. uri
23. 1. 2024 sreda, 31. 1. 2024, ob 13. uri
27. 2. 2024 sreda, 6. 3. 2024, ob 13. uri
26 . 3. 2024 petek, 29. 3. 2024, ob 12. uri
23. 4. 2024 sreda, 8. 5. 2024, ob 13. uri
28. 5. 2024 sreda 5. 6. 2024, ob 13. uri
18. 6. 2024 /
2. 7.  2024 petek, 5. 7. 2024, ob 12. uri
24. 9. 2024 sreda, 2. 10. 2024, ob 13. uri
Zapri