Organi

Senat

Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Seje Senata vodi dekanica in je član Senata po položaju.

Člani Senata

 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • red. prof. dr. Vlasta Hus,
 • red. prof. dr. Dragica Haramija,
 • red. prof. dr. Marko Marhl,
 • izr. prof. dr. Polonca Šek Mertuk,
 • doc. dr. Marta Licardo,
 • izr. prof. Sabina Šinko,
 • red. prof. dr. Olga Denac,
 • red. prof. Samuel Grajfoner, spec.,
 • izr. prof. Adriana Magdovski
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
 • višji pred. dr. Stojan Puhalj,
 • Blaž Kavčič, študent,
 • Kristjan Veber, študent
 • Valentina Bažika, študentka

Terminski plan sej v študijskem letu 2019/2020

TERMINSKIH SEJ SENATA PEF UM – ob sredah, ob 13.00

SENAT UM SENAT UM PEF
torek, 22. 10. 2019 sreda, 6. 11. 2019
torek, 26. 11. 2019 sreda, 4. 12. 2019
torek, 17. 12. 2019 sreda, 8. 1. 2020
torek, 28. 1. 2020 sreda, 5. 2. 2020
torek, 18. 2. 2020 sreda, 4. 3. 2020
torek, 24. 3. 2020 sreda, 1. 4. 2020
torek, 21. 4. 2020 sreda, 6. 5. 2020
torek, 26. 5. 2020 sreda, 3. 6. 2020
torek, 23. 6. 2020 sreda, 1. 7. 2020
torek, 7. 7. 2020  
torek, 22. 9. 2020 sreda, 30. 9. 2020