Organi

Senat

Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je najvišji strokovni organ Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Sestavljajo ga visokošolski učitelji in znanstveni delavci. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru voli Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. V Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru se volijo tudi predstavniki študentov, ki morajo imeti status študenta. Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru mora imeti najmanj eno petino izvoljenih članov študentov. Člane Senata Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so predstavniki študentov, voli Študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.

Seje Senata vodi dekanica in je član Senata po položaju.

Člani Senata

 • red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek,
 • red. prof. dr. Vlasta Hus,
 • red. prof. dr. Dragica Haramija,
 • red. prof. dr. Marko Marhl,
 • izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük,
 • doc. dr. Marta Licardo,
 • doc. dr. Darja Antolin Drešar,
 • red. prof. dr. Olga Denac,
 • red. prof. Samuel Grajfoner, spec.,
 • izr. prof. Adriana Magdovski
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
 • višji pred. dr. Stojan Puhalj,
 • Valentina Bažika, študentka,
 • Zala Vita Berložnik, študentka,
 • Lara Šimon, študentka.

Terminski plan sej v študijskem letu 2020/2021

SENAT UM SENAT UM PEF
torek, 27. 10. 2020 sreda, 4. 11. 2020
torek, 24. 11. 2020 sreda, 2. 12. 2020
torek, 22. 12. 2020 sreda, 6. 1. 2021
torek, 26. 1. 2021 sreda, 3. 2. 2021
torek, 23. 2. 2021 sreda, 3. 3. 2021
torek, 30. 3. 2021 sreda, 7. 4. 2021
torek, 20. 4. 2021 petek, 23. 4. 2021
torek, 25. 5. 2021 sreda, 2. 6. 2021
torek, 22. 6. 2021  
torek, 6. 7. 2021 petek, 9. 7. 2021
torek, 28. 9. 2021 petek, 1. 10. 2021