Preskoči na vsebino

Euraxess

Euraxess


Euraxess je mreža informacijskih centrov, ki delujejo širom Evrope in pomagajo raziskovalcem, ki želijo nadaljevati kariero ali se dodatno usposabljati v drugi državi. CMEPIUS deluje kot slovenski nacionalni center za mobilnost raziskovalcev in povezovalna organizacija z Evropsko komisijo.

Euraxess Slovenija
Euraxess Europe

Nacionalni spletni portal Euraxess Slovenia vsebuje aktualne informacije o ponudbi delovnih mest in štipendij v tujini ter pravne, administrativne in praktične informacije o delu in bivanju v tujini. Poleg tega lahko raziskovalne organizacije na evropskem portalu oglašujejo prosta delovna mesta in iščejo primerne kandidate, raziskovalci pa se lahko vpišejo v bazo iskalcev.

Euraxess sestavljajo štirje vsebinski sklopi:

  • Euraxess Jobs: informacije o zaposlitvenih možnostih;
  • Euraxess Services: pomoč pri selitvi v tujino z informacijami o vizah, dovoljenjih za delo, nastanitvah, pravnim statusom, socialnih transferih in zdravstvenih zavarovanjih;
  • Euraxess Rights: informacije o pravicah v skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter seznam institucij, ki so ju že podpisale;
  • Euraxess Links: orodje za povezovanje evropskih raziskovalcev v tujini. Deluje že Euraxess Links Kitajska, Indija, Japonska ZDA in Singapur.

Kontakt

Jelena Krivograd

M jelena.krivograd@um.si
T (02) 22 93 853

Zapri