Preskoči na vsebino

Erasmus+ mobilnost študentov

Strokovno praktično usposabljanje v tujini

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 – 2020, ki študente spodbuja h kratkoročni mednarodni mobilnosti, ki jim prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter krepi medkulturne kompetence in mehke veščine, kot so komunikacijske sposobnosti, znanje tujih jezikov, timsko delo, delo v medkulturnih skupinah itd. Ta razpis se nanaša na Ključni ukrep 1: Učna mobilnost posameznikov, ki podpira projekte mobilnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Program omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo študenti v okviru svojega študija in mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Razpis Univerze v Mariboru je na voljo tukaj.

Zapri