ŠTUDIJ

1. stopnja

Splošni del razpisa

Razpis za vpis UM PEF 2022/23

Najpogostejša vprašanja o prijavi, vpisu in študiju

E- prijava

Datumi preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (študijsko leto 2022/23)

Preizkus glasbene sposobnosti

1.       Preizkus iz solfeggia z diktatom:

– pisni del: zapis intervalov in akordov ter kratek diatonični ritmično-melodični diktat;

– ustni del: prepoznavanje in petje intervalov do decime, prepoznavanje in petje durov in molov kvintakordov z obrati, zvečanih in zmanjšanih akordov ter dominantnega septakorda z obrati.

2.     Izvedba programa na klavirju:  

– ena etuda (Cramer, Czerny op. 849, 299, 740, Loeschorn, Bertini,…)

– ena skladba J. S. Bacha (Mali preludiji, Dvoglasne invencije, Triglasne invencije, Francoske suite, WTK,…)

– ena sonata ali sonatina (Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Kuhlau,…)

– ena skladba 19. ali 20. stoletja po lastni izbiri

Vse skladbe je potrebno igrati na pamet.

Preizkus likovne sposobnosti

Preizkus obsega risanje ali slikanje po naravi in zamisli; traja od 4 do 5 ur. Kandidati na preizkus prinesejo risarski oziroma slikarski material, odvisno od tega, v kateri tehniki se lažje izražajo, ustrezen papir in podlago za risanje ali slikanje (npr. risalno desko, lesonit ali trši karton).

Preizkus motoričnih sposobnosti

Preizkus motoričnih sposobnosti je sestavljen iz petih testov osnovne motorike in preizkusa za oceno specialne motorike:

  1. testa za oceno eksplozivne moči nog – sonožni skok v daljino z mesta;
  2. testa za oceno koordinacije gibanja – gibanje vzvratno po vseh štirih skozi in čez okvir skrinje na razdalji 10m;
  3. testa za oceno moči rok in ramenskega obroča (poseben test za moške – zgibe in poseben za ženske – vesa v zgibi);
  4. testa za oceno vzdržljivosti moči trebušnih mišic – dvigi trupa 30 sek.;
  5. testa za oceno gibljivost – predklon trupa in
  6. preizkusa za oceno specialno gibalnih sposobnosti izbrane športne panoge, ki je sestavljen iz ocene tehničnih prvin posamezne športne panoge. Pri tem testu mora kandidat obvezno doseči pozitivno oceno, saj se v nasprotnem primeru ne more uvrstiti v izbor kandidatov za vpis na ta program.