O FAKULTETI

Vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik.

Fakulteta ima pet prodekanov, in sicer:

– prodekana za izobraževalno dejavnost,
– prodekanico za znanstvenoraziskovalno dejavnost, mednarodno sodelovanje in razvoj,
– prodekanico za razvoj kakovosti,
– prodekana za umetniško dejavnost,

– prodekanico za študentska vprašanja.

Dekanica

red. prof. dr. Milena IVANUŠ GRMEK

+386 (0)2 22 93 741

milena.grmek@um.si

Prodekan za izobraževalno dejavnost

doc. dr. Črtomir Matejek

+386 (0)2 22 93 877

crtomir.matejek@um.si

Prodekanica za znanstvenoraziskovalno dejavnost, mednarodno sodelovanje in razvoj

red. prof. dr. Alenka Lipovec

+386 (0)2 22 93 686

alenka.lipovec@um.si

Prodekanica za razvoj kakovosti

izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše

+386 (0)2 22 93 877

tina.vrsnik@um.si

Prodekan za umetniško dejavnost

izr. prof. Alojz Slavko Kovačič

+386 (0)2 22 93 765

slavko.kovacic@um.si

Prodekanica za študentska vprašanja

Lenča Debeljak

M lenca.debeljak@student.um.si

Tajnik fakultete

Darja Weinzerl

+386 (0)2 22 93 776

darja.weinzerl@um.si