Preskoči na vsebino

Priloge SEP

Priloge SEP 2018/2019

2.12 Analiza rezultatov ankete o zadovoljstvu zaposlenih 2019
P k SEP 19 1.2.2 ZR usp po nazivih
P k SEP 19 1.4.8 Seznam ponujenih in izbr predm E+
P k SEP 19 1.5.1 Kvantitat oc ZR dela
P k SEP 19 1.5.1 Seznam drugih kategorij ZR dela
P k SEP 19 1.5.3 ARRS Proj in progr 2019
P k SEP 19 1.5.4 Medn projekti
P k SEP 19 2.3 ZR delo po nazivih
P k SEP 19 2.8 Mobilnost osebja
P k SEP 19 2.8 Seznam E+ spor 2018-19
P k SEP19 1.5.1 Uredništva
P k SEP19 1.5.5 Soorganizacija konf
Zaslonske slike - UM PEF
1.2.2 Seznam medinstitucionalnih sporazumov za mobilnost študentov in osebja E+ 2018-19
3.4 Študentska anketa _ Zadovoljstvo s študijem PEF vs. UM
3.11 Anketa o pedagoškem delu in obremenitvi študentov 2018-19
Pregled izobraževanj zaposlenih na UM PEF v letu 2018-19
PRILOGA_ Povzetki samoevalvacijskih poročil študijskih programov na UM PEF za leto 2018-19
Uresničevanje strategije in strateškega načrta UM PEF v letu 2018-19
Analiza akcijskega načrta UM PEF za leto 2018-19
Zapri