Preskoči na vsebino

Organi

Akademski zbor

Akademski zbor na podlagi 310. člena Statuta Univerze v Mariboru sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli študentski svet Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora.

Akademski zbor Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru:

  • izvoli Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru;
  • Senatu predlaga kandidate za dekana Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru;
  • obravnava in sprejema program razvoja Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru;
  • obravnava in sprejema poročilo o delu članice ter daje predloge in pobude Senatu Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru;
  • opravlja druge naloge, če tako določa Statut Univerze v Mariboru.
Zapri