Preskoči na vsebino

VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE

Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje


V okviru Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (CPI) pripravljamo in organiziramo tematsko in vsebinsko različne izobraževalne programe, s katerimi spodbujamo strokovne delavce zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja k vseživljenjskemu izobraževanju. Glavne dejavnosti CPI vključujejo prepoznavanje potreb strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju po novih znanjih in kompetencah, razvoj tematsko in vsebinsko različnih izobraževalnih programov ter načrtovanje, organiziranje, splemljanje in vrednotenje izvajanja programov. Sodelujemo z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Univerzo v Mariboru ter številnimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami po vsej Sloveniji.

V naboru ponujenih programov so:

 1. programi za izpopolnjevanje:
  • Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)
  • Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine (ZGUČAN)
  • Gospodinjstvo
 2. programi profesionalnega usposabljanja (PPU programi) 
 3. izobraževanja za vrtce in šole
 4. Visokošolska didaktika

Vsi naši programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju so v celoti predstavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju KATIS, ki ga najdete na spletni povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

NAŠE PREDNOSTI:

 • dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja strokovnih delavcev iz vzgoje in izobraževanja,
 • visoko ocenjeni akreditirani študijski programi za izpopolnjevanje izobrazbe ter ostali  izobraževalni programi,
 • kvaliteto izvedbe programov preverjamo s spletnim evalvacijskim vprašalnikom, kjer naši udeleženci izkazujejo visoko stopnjo zadovoljstva z izobraževalnimi in svetovalnimi storitvami,
 • izobraževanja načrtujejo in izvajajo izkušeni, kompetentni in mednarodno priznani predavatelji, ki imajo bogate pedagoške izkušnje in ustrezna strokovna znanja, s čimer zagotavljamo visoko raven strokovnosti na vseh tematskih področjih,
 • odlično, prijazno ter profesionalno strokovno osebje,
 • praktična naravnanost programa: prepletanje teorije s praktičnimi primeri ter uporabnost pridobljenih znanj)

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek 13.00-15.00
sreda: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687

Zapri