VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE

Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje


V okviru Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajamo vseživljenjsko izobraževanje, ki obsega:

 1. programe za izpopolnjevanje izobrazbe:
  • PAI (Študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje)  in
  • ZGUČAN (Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine)
  • GOSPODINJSTVO (Študijski program za izpopolnjevanje Gospodinjstvo)
 2. vsebinsko različne programe profesionalnega usposabljanja (PPU programe) ter
 3. različne tečaje in izobraževanja, ki jih pripravimo gleda na konkretne potrebe.

Vsi naši programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju so v celoti predstavljeni v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju KATIS, ki ga najdete na spletni povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

NAŠE PREDNOSTI:

 • dolgoletne izkušnje na področju izobraževanja strokovnih delavcev iz vzgoje in izobraževanja,
 • visoko ocenjeni akreditirani študijski programi za izpopolnjevanje izobrazbe ter ostali  izobraževalni programi,
 • kvaliteto izvedbe programov preverjamo s spletnim evalvacijskim vprašalnikom, kjer naši udeleženci izkazujejo visoko stopnjo zadovoljstva z izobraževalnimi in svetovalnimi storitvami,
 • izobraževanja načrtujejo in izvajajo izkušeni, kompetentni in mednarodno priznani predavatelji, ki imajo bogate pedagoške izkušnje in ustrezna strokovna znanja, s čimer zagotavljamo visoko raven strokovnosti na vseh tematskih področjih,
 • odlično, prijazno ter profesionalno strokovno osebje,
 • praktična naravnanost programa: prepletanje teorije s praktičnimi primeri ter uporabnost pridobljenih znanj)

Dostopni smo tudi na Facebook-u.

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek 13.00-15.00
četrtek: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687