ŠTUDIJ

Cenik storitev


Prispevki za študij in šolnine so v skladu s cenikom UM: UM – Cenik storitev (2021-2022)

Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru (neuradno prečiščeno besedilo – NPB)

Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru 

Obrazci:  izjave, pogodbe za izredne študente:

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev za vpis 

Pogodbe o  izobraževanju v študijskem letu 2021/20212:  

1. STOPNJA-  študijska programa Predšolska vzgoja in Športno treniranje:

1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

3. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

1. letnik Športno treniranje (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

2. letnik Športno treniranje (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

3. letnik Športno treniranje (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

2. STOPNJA-  študijski programi Predšolska vzgoja, Razredni pouk in Inkluzija v vzgoji in izobraževanju

1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

1. letnik Razredni pouk (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

1. letnik Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

2. letnik Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (izredni študij) – Pogodba o izobraževanju

VPISNI LIST (za vpis v 1. letnik študijskih programov 2. in 3. stopnje)

Pooblastilo za vpis

KONTAKT

Referat za študentske in študijske zadeve

M referat.pef@um.si