ŠTUDIJ

Cenik storitev


Prispevki za študij in šolnine so v skladu s cenikom UM: UM – Cenik storitev 2020-21

Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru (neuradno prečiščeno besedilo – NPB)

Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru 

Obrazci:  izjave, pogodbe za izredne študente:

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev za vpis 

Pogodbe o izvedbi organiziranega izrednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja v študijskem letu 2020/2021  

1. STOPNJA- visokošolska strokovna študijska programa Predšolska vzgoja in Športno treniranje:

1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

3. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

1. letnik Športno treniranje (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

2. letnik Športno treniranje (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

3. letnik Športno treniranje (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

2. STOPNJA- magistrski študijski programi

1. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

2. letnik Predšolska vzgoja (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

1. letnik Razredni pouk (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

1. letnik Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

2. letnik Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (izredni študij) – pogodba o izobraževanju

Pooblastilo za vpis

KONTAKT

Referat za študentske in študijske zadeve

M referat.pef@um.si