Preskoči na vsebino

Delovanje

Organi UM PEF

Organiziranost

Vsi organi fakultete imajo pristojnosti in odgovornosti, kot jih določata Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Mariboru.

Organi

  • Dekanica
  • Senat
  • Akademski zbor
  • Študentski svet

Telesa PEF

  • Poslovodni odbor
  • Komisije senata
  • Disciplinsko sodišče
Zapri