Študentski svet UM PEF

Predstavitev študentskega sveta pedagoške fakultete UM