Preskoči na vsebino

Programi

Izobraževalni programi za podjetja


Ključna gonilna sila podjetništva so ljudje, ki jih vodi želja po ustvarjanju. Uspeh podjetja je odvisen od prispevka vseh zaposlenih, njihovih osebnostnih lastnosti, zavzetosti in znanja. Glavne elemente konkurenčnosti bi lahko opisali kot inovativnost, znanje, prilagodljivost, strpnost ter povezovanje izobraževanja, raziskovanja in podjetništva v nedeljivo celoto. Zavedanje vodilnih o pomenu spodbudnega delavnega okolja, pravilnega in korektnega komuniciranja ter spodbujanja osebne in profesionalne rasti zaposlenih je osnovni temelj za uspešno poslovanje podjetja. Dobri medsebojni odnosi, zaupanje, sodelovanje in možnost izobraževanja so ključni elementi, ki v podjetju ustvarjajo klimo, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost ter motivira delavce do te mere, da poslovni cilji podjetja postanejo tudi njihovi lastni cilji. Velik izziv v podjetjih je tudi mentorstvo novo zaposlenim delavcem ali pripravnikom, katerega cilj je usposobiti novo zaposlenega, da bo znal svoje delo opravlati samostojno in v dobrobit organizacije. Izbira mentorja v podjetju je skrbno načrtovan proces, ki se začne z izbiro prave osebe, ki ima določene kompetence t.j. ima določena psiholološka in didaktična znanja, zna poučevati, reševati konflikte, učinkovito komunicirati ter hkrati svoje delo opravlja z veseljem.

Ekipa visokošolskih učiteljev in asistentov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru s področja psihologije, didaktike, didaktike matematike, specialne didaktike in umetnosti, vidimo v ustvarjanju mostu med izobraževanjem ter gospodarstvom izjemen pomen. S cilji, ki zajemajo medsebojno sodelovanje in prenos teoretičnih ter uporabnih znanj v širše družbeno okolje, lahko prispevamo k boljšim rezultatom in delovanju tako vodilnih kot zaposlenih delavcev.

Veseli bomo, če vam lahko ponudimo usposabljanje v vaši organizaciji ali na sedežu naše fakultete. Pokličite nas na telefonsko številko 02 22 93 858 ali nam pišite na andreja.zisko@um.si.

NA KATERA VPRAŠANJA VAM LAHKO ODGOVORIMO? 

… s področja psihologije

Kako učinkovito komunicirati in reševati konflikte na način, ki prispeva k zadovoljevanju temeljnih psiholoških potreb zaposlenih?

Na kakšen način komunikacija prispeva k višji delovni zavzetosti in učinkovitosti? 

Kakšna je vloga vodilnih pri spodbujanju razvoja zaposlenih in v procesih učenja? 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV V DELOVNEM OKOLJU

VLOGA VODILNIH PRI SPODBUJANJU RAZVOJA ZAPOSLENIH

… s področja didaktike

Na kakšen način lahko vzpostavijo mentorji ustrezno in vzpodbudno delovno (učno) okolje za pripravnike?

Katere spretnosti in učne metode uporabiti  za ustrezen prenos strokovnega znanja na mlajše zaposlene?

KAKO POSTATI USPEŠNI MENTOR?

… s področja gibalne dejavnosti

Zakaj in kako povečati gibalno aktivnost zaposlenih?

VPLIV GIBALNE AKTIVNSOTI NA ZDRAVJE IN NA POVEČANJE PRODUKTIVNOSTI ZAPOSLENIH

 

VODJA

mag. Andreja Žiško

M andreja.zisko@um.si
T (02) 22 93 858

Uradne ure
torek: 13.00-15.00
sreda: 10.00-12.00


PREDSTOJNICA

red. prof. dr. Olga Denac

M olga.denac@um.si
T (02) 22 93 687

Zapri