Preskoči na vsebino

Oddelki

Oddelek za predšolsko vzgojo


Člani oddelka

Oddelek za predšolsko vzgojo ponuja možnost študija na dodiplomski in podiplomski stopnji izobraževanja. Izvaja visokošolski triletni program Predšolska vzgoja in podiplomski dvoletni magistrski študijski program Predšolska vzgoja.

Temeljni cilji študijskega programa Predšolska vzgoja na prvi stopnji so usposobiti študente za kakovostno delo s predšolskimi otroki in z otroki v prvem razredu devetletne osnovne šole, za sodelovanje z njihovimi starši in sodelavci ter drugimi strokovnjaki v vrtcu, šoli in širše. V procesu izobraževanja se študenti seznanjajo z različnimi pogledi in pojmovanji otroštva in vzgoje. Študij vključuje tudi veliko praktičnega usposabljanja, ki se izvaja v vrtcih po vseh Sloveniji.

Temeljni cilji študijskega programa Predšolska vzgoja na drugi stopnji so usposobiti študente za raziskovanje na področju predšolske vzgoje oz. na posameznih področjih dejavnosti, pri študentih razvijati kompetence za vodstvene funkcije ter izobraževati študente o najsodobnejših temah za področje predšolske vzgoje. Program ponuja poglobljena znanja, veščine in metode dela za kvantitativno in kvalitativno raziskovanje številnih problemov s področja zgodnjega otroštva in predšolske vzgoje.

Študij in delo vzgojitelja predšolskih otrok sta razgibana in nudita obilo možnosti za ustvarjalnost pri delu. V okviru študijskega procesa se izvajajo terenske vaje, nastopi v vrtcih in 1. razredu osnovne šole, obiski koncertov, lutkovnih predstav, likovnih razstav.

PREDSTOJNICA

viš. pred. Ana Tina Jurgec

M ana.jurgec1@um.si


NAMESTNIK PREDSTOJNICE

izr. prof. dr. Miha Marinšek

M miha.marinsek@um.si

T (02) 22 93 671

Zapri