Preskoči na vsebino

Organi

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu PEF UM, v zadevah, ki so posebej določene v statutu, pa lahko tudi samostojno odloča. Komisija obravnava študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim, prošnje študentov in druga vprašanja.

Člani komisije:

 • doc. dr. Črtomir Matejek (po funkciji),
 • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,
 • doc. dr. Nikolaja Golob,
 • red. prof. spec. Petra Varl,
 • red. prof. Cveto Kobal,
 • Hana Beus, študentka,
 • Tinkara Dražič, študentka.

Terminski plan sej KŠZ v letu 2023/24

 • sreda, 11. 10. 2023, ob 13.uri
 • sreda, 22. 11. 2023, ob 13.uri
 • sreda, 13. 12. 2023, ob 13.uri
 • sreda, 17. 1. 2024, ob 13.uri
 • sreda, 21. 2. 2024, ob 10.uri
 • sreda, 20. 3. 2024, ob 13.uri
 • sreda, 22. 5. 2024, ob 13. uri
 • sreda, 26. 6. 2024, ob 10. uri
 • sreda, 28. 8. 2024, ob 10. uri
 • sreda, 4. 9. 2024, ob 10. uri
 • sreda, 18. 9. 2024, ob 10. uri

Gradivo za sejo KŠZ se odda 7 dni pred sejo.

Zapisniki sej Komisije za študijske zadeve:

Zapri