Organi

Komisija za študijske zadeve

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge Senatu PEF UM, v zadevah, ki so posebej določene v statutu, pa lahko tudi samostojno odloča. Komisija obravnava študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim, prošnje študentov in druga vprašanja.

Člani komisije:

 • izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše (po funkciji)
 • red. prof. Anka Krašna Kocijan,
 • red. prof. dr. Mihaela Brumen,
 • doc. dr. Jerneja Žnidaršič,
 • doc. dr. Nikolaja Golob,
 • Kristjan Veber, študent,
 • Lara Šimon, študentka.

Terminski plan sej KŠZ v letu 2021/22

 • sreda, 20. 10. 2021, ob 12.uri
 • sreda, 17. 11. 2021, ob 12.uri
 • sreda, 22. 12. 2021, ob 12.uri
 • sreda, 19. 1. 2022, ob 12.uri
 • sreda, 16. 2. 2022, ob 12.uri
 • sreda, 23. 3. 2022, ob 12.uri
 • sreda, 18. 5. 2022, ob 12. uri
 • sreda, 22. 6. 2022, ob 10. uri
 • sreda, 31. 8. 2022, ob 10. uri
 • sreda, 7. 9. 2022, ob 10. uri
 • sreda, 21. 9. 2022, ob 10. uri

Gradivo za sejo KŠZ se odda 7 dni pred sejo.

Zapisniki sej Komisije za študijske zadeve: