Organi

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

Člani komisije so:

 • red. prof. dr. Jernej Weiss,
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
 • doc. dr. Janez Balažic,
 • doc. dr. Tomaž Zupančič,
 • red. prof. dr. Alenka Lipovec (po funkciji),
 • Nastja Tovornik, študentka,
 • Marija Obreza, študentka

Terminski plan sej za študijsko leto 2019/2020:

 • sreda, 11. 10. 2019, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 25. 11. 2019, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 16. 12. 2019, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 27. 1. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 24. 2. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 23. 3. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 20. 4. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 25. 5. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 15. 6. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 21. 9. 2020, ob 13.uri.