Organi

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

Člani komisije so:

 • red. prof. dr. Jernej Weiss,
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
 • doc. dr. Janez Balažic,
 • doc. dr. Tomaž Zupančič,
 • red. prof. dr. Alenka Lipovec (po funkciji),
 • Nastja Tovornik, študentka,
 • Maruša Kajzba, študentka.

Terminski plan sej za študijsko leto 2020/2021:

 • ponedeljek, 26. 10. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 23. 11. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 21. 12. 2020, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 25. 1. 2021, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 22. 2. 2021, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 22. 3. 2021, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 12. 4. 2021, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 24. 5. 2021, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 28. 6. 2021, ob 13. uri,
 • ponedeljek, 20. 9. 2021, ob 13.uri.

Zapisniki sej so objavljeni na intranetu.