Preskoči na vsebino

Organi

Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve

Člani komisije so:

 • red. prof. dr. Jernej Weiss,
 • red. prof. dr. Jurij Planinšec,
 • red. prof. dr. Zlatka Cugmas,
 • izr. prof. dr. Mojca Puncer,
 • izr. prof. dr. Marta Licardo (po funkciji),
 • Daša Žuman, študentka,
 • Andraž Fišer, študent.

Terminski plan sej za študijsko leto 2023/2024:

 • sreda, 18. 10. 2023 ob 11: 30
 • sreda, 22. 11. 2023 ob 11: 30
 • sreda, 13. 12. 2023 ob 11: 30
 • sreda, 17. 1. 2024 ob 8:30
 • sreda, 21. 2. 2024 ob 8:30
 • sreda, 20. 3. 2024 ob 8:30
 • sreda, 17. 4. 2024 ob 8:30
 • sreda, 22. 5. 2024 ob 8:30
 • Sreda, 12. 6. 2024 ob 8:30,
 • Sreda, 18. 9. 2024 ob 8:30.

Zapisniki sej so objavljeni na intranetu.

Zapri