Preskoči na vsebino

Podpora študentom pri študiju

Svetovalnica za študente


V okviru svetovalnice za študente našim študentom ponujamo možnost pedagoškega svetovanja ter svetovanja študentom s posebnimi potrebami.

Pedagoško svetovanje je študentom lahko opora pri reševanju težav ali dilem povezanih s študijem. Študent lahko v pogovoru s svetovalko bolje razume svoje težave in okoliščine, poišče rešitve ali naredi načrt, kako bolj uspešno opravljati študijske obveznosti. Na pedagoško svetovanje lahko pridejo tudi študenti s posebnimi statusi (status športnika, kulturnika ipd.).

Svetovanje za študente s posebnimi potrebami je namenjeno študentom, ki želijo v času študija uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami (oz. status študenta invalida). Svetovanje predstavlja pomoč in podporo študentom s posebnimi potrebami. Študent se lahko posvetuje o potrebnih prilagoditvah, pripomočkih, izvedbi individualiziranega študijskega procesa in drugih posebnih pogojih za napredovanje. O prošnji za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami odloča Komisija za študijske zadeve UM PEF.

 
Svetovanje izvaja izr. prof. dr. Marta Licardo po predhodnem dogovoru (marta.licardo@um.si), v kabinetu 1.19/1.
 
Koristne informacije:
 
Uveljavljanje statusa ob vpisu na eVŠ na UM in uveljavljanje statusa ob vpisu na fakulteto sta dva ločena postopka. Če želite uveljavljati status na fakulteti in pridobiti prilagoditve, je potrebno vlogo oddati na Komisijo za študijske zadeve UM PEF. Vloga se odda za vsako študijsko leto ločeno. Običajno pred pričetkom predavanj (septembra). Vloga se lahko odda tudi kadarkoli med letom. Dragi študenti, če potrebujete nasvet ali pomoč pri izpolnjevanju vlog, se prav tako lahko oglasite v svetovalnici.
 
 

KONTAKT

izr. prof. dr. Marta Licardo

marta.licardo@um.si

Zapri