Preskoči na vsebino

2. stopnja

2. stopnja: LIKOVNA PEDAGOGIKA


Pridobljen strokovni naziv: magister profesor/magistrica profesorica likovne pedagogike
Skrajšana oblika: mag. prof. lik. ped.

Število let: 1
Število semestrov: 2
ECTS: 60Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Likovna pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1.        Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Likovna pedagogika (0114) v obsegu 240 ECTS.

2.        Študijski program prve stopnje s strokovnih področij: Likovna umetnost (0213)  v obsegu 180 ECTS.

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 60 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

3.        Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: likovna umetnost (0213)  v obsegu 240 ECTS.

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Opis praktičnega usposabljanja

V študijskem programu Likovna pedagogika 2. stopnja je praktično usposabljanje ena od študijskih obveznosti študentov. Študenti pod okriljem predmetne pedagogike opravijo v prvem semestru na izbrani srednji šoli strnjeno, pedagoško prakso v obsegu 180 ur (6 ECTS). Strnjeno praktično usposabljanje za študenta poteka pri različnih srednješolskih predmetih z likovno usmeritvijo. Študent opravlja učno delo samostojno pod vodstvom učitelja mentorja pri vseh dejavnostih pri pouku in zunaj njega, ki so načrtovane v času praktičnega usposabljanja. Pedagoška praksa je opredeljena v okviru samostojne učne enote Strnjena pedagoška praksa na srednji šoli. Nastopi in hospitacije: v okviru strnjene pedagoške prakse opravi študent 6 nastopov pri likovno usmerjenih predmetih na srednji šoli, 6 hospitacij pri mentorju in 6 hospitacij pri študentu, s katerim je razvrščen na praktično usposabljanje.

Kompetence diplomanta

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom 2. stopnje Likovna pedagogika:

  • poglobljena sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
  • temeljito obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
  • sposobnost učinkovite uporabe znanja v praksi,
  • razvoj kritične in samokritične presoje,
  • avtonomnost v strokovnem delu,
  • komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
  • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
  • kooperativnost, učinkovito delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
  • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja.

PREDSTOJNIK

doc. dr. Janja Batič


VODJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

red. prof. Dušan Zidar, spec.


PREDMETNIK

Zimski semester

Metodologija znanstvenega raziskovanja
Obvezni
6 ECTS
Likovna pedagogika
Obvezni
9 ECTS
Strnjena pedagoška praksa na srednji šoli
Obvezni
6 ECTS
Informacijsko-komunikacijska tehnologija
Obvezni
3 ECTS
Risba
Izbirni
6 ECTS

Poletni semester

Slikarstvo
Izbirni
5 ECTS
Grafika in tiskana umetnost
Izbirni
5 ECTS
Magistrsko delo
Obvezni
20 ECTS

Zapri