Objave

Prosta mesta za drugi prijavni rok na študijskih programih 1. stopnje

19.8.2021 Avtor objave: Natalija Tacer

Maribor, 19. 8. 2021

OBVESTILO O PROSTIH VPISNIH MESTIH

ZA DRUGI PRIJAVNI ROK V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

 

Drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik traja od 20. do 27. avgusta 2021.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2021.

 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo. Podrobnejše informacije o postopku prijave so na voljo v uvodnem delu Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022.

 

V drugem prijavnem roku 2020/2021 bodo preizkusi sposobnosti v naslednjih terminih:

  • za vpis na program Glasbena pedagogika: 10.  septembra 2021, ob 9. uri;
  • za vpis na program Likovna pedagogika: 9.  septembra 2021, ob 9. uri;
  • za vpis na program Športno treniranje: 9.  septembra 2021.

 

Kandidati za vpis na program Športno treniranje morajo najkasneje do 30. avgusta 2021 poslati na Pedagoško fakulteto, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, vsaj eno od naštetih dokazil (na kuverto obvezno zapišite opombo: „dokazila za ŠT“):

  1. dokazilo o vsaj petletnem igralnem stažu v izbrani športni panogi ali
  2. dokazilo o športnih tekmovalnih dosežkih v izbrani športni panogi ali
  3. dokazilo o tem, da je redno delal kot športni trener vsaj dve leti in je dosegel kakovostne rezultate v izbrani športni panogi ali
  4. dokazilo o pridobljeni strokovni usposobljenosti za športnega trenerja v izbrani športni panogi.

Kdor je uspešno opravil preizkus sposobnosti  v prvem prijavnem roku, se mu bo dosežen uspeh upošteval  v drugem prijavnem roku. Obvestilo o opravljanju preizkusov nadarjenosti oz. sposobnosti bo Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru kandidatom poslala na podlagi seznama Vpisne službe Univerze v Mariboru, najmanj dva dni pred preizkusom.

 

Študijski programi prve stopnje

Prosta vpisna mesta

 

Redni

Izredni

Glasbena pedagogika UN*

4

Likovna pedagogika UN*

1

Predšolska vzgoja VS

0

11

Razredni pouk UN

4

Športno treniranje VS*

21

* Pogoj za vpis je opravljen preizkus sposobnosti oz. nadarjenosti.

 

Pripravila:

Metoda Tratnik                                                                              

Služba za študentske in študijske zadeve UM PEF