Objave

SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru

18.11.2020