PPU

Programi profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev (PPU)


Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.


PONUDBA PROGRAMOV PROFESIONALNEGA USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19

LUTKE V VRTCU IN ŠOLI
SVET JE ENO
CELOSTNO BRANJE SLIKANIC
RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO NA RAZREDNI STOPNJI OŠ
UČENJE MATEMATIKE SKOZI IGRO V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
ODNOSI V ŠOLI - UČITELJ KOT POMEMBEN DRUGI IN KOT (SO)ORGANIZATOR VRSTNIŠKEGA KONTEKSTA
INTERAKTIVNA MULTIMEDIJSKA GRADIVA V SODOBNI UČILNICI
POUK SPOZNAVANJA OKOLJA IZVEN UČILNICE
OTROK SPOZNAVA SNOVI Z EKSPERIMENTIRANJEM
NAJ BO OTROK RAZISKOVALEC NARAVNEGA OKOLJA
RAZVOJ BRALNE PISMENOSTI NA RAZREDNI STOPNJI
RAZVOJ KOORDINACIJE V OSNOVNI ŠOLI
STRATEGIJE RAZVIJANJA VIZUALNE PISMENOSTI
UPORABA IKT PRI ZGODNJEM POUKU MATEMATIKE
UPORABA ELEKTRONSKIH UČILNIC V LMS SISTEMU MOODLE
"JAZ PAČ NISEM ZA MATEMATIKO (ŠPORT, TUJE JEZIKE ...)!" SODOBNI PRISTOPI K RAZUMEVANJU IN SPODBUJANJU KAKOVOSTNE UČNE MOTIVACIJE


PRIJAVA NA PPU PROGRAME
Na izbrani PPU program je možna le elektronska prijava na spletnem naslovu: 


https://lim3.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx


 V kolikor imate pri prijavi težave, pišite na e-naslov: katis.mizs@gov.si

O izvedbi izbranega PPU programa bomo prijavljene strokovne delavce pravočasno obvestili po elektronski pošti. Kotizacija za PPU program se poravna po izvedbi izobraževanja na osnovi izdanega računa PEF UM. V kolikor je plačnik kotizacije za udeleženca vzgojno-izobraževalna ustanova, udeleženec pred pričetkom izvedbe izobraževanja v Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje dostavi izpolnjeno Izjavo o plačniku, v kateri se vzgojno-izobraževalna ustanova opredeli kot plačnik izobraževanja. Kotizacijo za PPU program lahko poravna tudi strokovni delavec sam. V tem primeru je potrebno pravočasno obvestiti mag. Andrejo Žiško (andreja.zisko@um.si).


Kontakt

mag. Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si
T: (02) 22 93 858
F: (02) 22 93 760

URADNE URE:
torek: 8.00-10.00
četrtek: 13.00-15.00

-----------------------------
PREDSTOJNICA:
red. prof. dr. Olga Denac
olga.denac@um.si
T: (02) 22 93 687