Objave

Ferdo se uči o sebi in drugih, Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti

4.9.2020 Avtor objave: Nataša Kuzma

V študijskem letu 2019/2020 je bil v okviru projekta »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izpeljan projekt imenovan Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti – SELUM.

V projektu so študentke Pedagoške fakultet in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pod mentorstvom doc. dr. Janje Batič in izr. prof. dr. Katje Košir pripravile priročnik z naslovom Ferdo se uči o sebi in drugih, Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti. O pomenu priročnika dr. Košir pravi: »Šola je neizogibno prostor, kjer se učimo o sebi in drugih – kdo smo, kako nas drugi vidijo, kaj pomeni biti (ne)uspešen, ali me odrasli slišijo in podprejo, ko sem v stiski, kako shajati z intenzivnimi čustvi, kako sobivati, kadar si nismo všeč ali se ne razumemo. Če to učenje ni sistematično in načrtno, se zna zgoditi, da bomo zaradi osredotočanja zgolj na to, da predelamo vso snov, da rešimo vse naloge v delovnem zvezku, da odkljukamo vse učne cilje, otrokom nehote posredovali sporočila, ki zanje in za njihovo (bodočo) vlogo v skupnosti niso ugodna: da v konfliktu zmaga močnejši, da si vreden le, če si uspešen, da je nasilje legitimen način, da dosežeš svoje, da odraslim ne gre zaupati. Tega pa nočemo, kajne? Morda je lahko naš priročnik majhen prispevek k načrtnemu in sistematičnemu spodbujanju socialnega in čustvenega učenja v naših šolah.«

Priročnik je dosegljiv na tej povezavi: https://pef.um.si/wp-content/uploads/2020/09/Ferdo-se-u%C4%8Di-o-sebi-in-drugih.pdf