Objave

Javni poziv za pričetek postopka kandidiranja in imenovanja prodekana Pedagoške fakultete UM za znanstvenoraziskovalno dejavnost, mednarodno sodelovanje in razvoj

4.2.2020