Objave

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

5.5.2021