Objave

Vabilo na javno predavanje v postopku izvolitve izr. prof. Sabino Šinko

14.5.2021 Avtor objave: Jasmina Škundrić

V torek, 18. 5. 2021, ob 12. uri, bo v postopku izvolitve, potekalo javno predavanje izr. prof. Sabine Šinko, z naslovom Likovno oblikovanje lutkovne predstave  O vili, ki je videla v temi.

Predavanje, v navezavi z razstavo Rojstvo lutke, ki je trenutno na ogled v Lutkovnem gledališču Maribor, bo potekalo preko MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIwMjJkOGQtODQzZS00NGQ4LWFkZTMtM2NmYzFhMWYwMDcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22d1c8f3d5-bb55-45f1-88aa-05c76465321b%22%7d ).

Vljudno vabljeni!