Objave

INFORMATIVNI DAN – 2. in 3. stopnja

1.6.2021 Avtor objave: Jasmina Škundrić

Informativni dan za študijske programe 2. in 3. stopnje bo potekal v sredo, 2. 6. 2021, ob 15h, preko orodja MS Teams.

 

Študijski programi 2. stopnje

INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Povezava do vstopa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTdhMmUyNmUtODlmYy00ZDQ2LTlhN2EtZmQwMTMwYjU2NTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%225654c83e-feb8-450c-a7db-c9f89b1cf1d5%22%7d

LIKOVNA PEDAGOGIKA
Povezava do vstopa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFlN2E3MTktZjkyNC00MzZiLTk5ZTYtOGQ1YzRmZmM3YTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%2202a53b81-eee5-4a9a-9192-5b9a14c60db8%22%7d

GLASBENA PEDAGOGIKA
Povezava do vstopa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac934a93897fb4996a51ef76bdb200df0%40thread.tacv2/1622196373344?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22f2927443-f1df-4089-a676-25c8b8d870a6%22%7d

PREDŠOLSKA VZGOJA
Povezava do vstopa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg1M2QxODMtNTA1ZS00YjgyLWFjNzgtZjQ3ZjI5MGFhODll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22b6b9b734-0db0-4626-bead-136fbb8e31cf%22%7d

RAZREDNI POUK
Povezava do vstopa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzkzOTJiZDItZjc4NS00YTgxLWIwNmEtZGFhOTNhOTM5YjNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%220aa031df-824e-41a7-bdc6-ee921c50a864%22%7d

 

Študijski program 3. stopnje:

EDUKACIJSKE VEDE
Povezava do vstopa: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2fee692801f547dc842883f6e7405829%40thread.tacv2/Splo%25C5%25A1no?groupId=f6ad5f2d-fc51-48b8-83a6-6c3aa717157b&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac