Objave

INFORMATIVNI DAN 2020 NA UM PEF

10.6.2020 Avtor objave: Natalija Tacer

 

INFORMATIVNI DAN 2020 ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. IN 3. STOPNJE

 

 

 bo potekal na daljavo, preko orodja MS TEAMS

 

v ponedeljek, 15. junij 2020, ob 13.00 po posameznih oddelkih

 

 

 

V nadaljevanju so linki in kode do vstopanja po posameznih oddelkih, in sicer:

 

Študijski programi 2. stopnje:

 

INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU:

https://bit.ly/3cnwTjq

Koda:  n1xqazo

 

LIKOVNA PEDAGOGIKA:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acf710825964a4bb38dcd40e94304ca0e%40thread.tacv2/conversations?groupId=51fee600-f9ba-406f-aff5-1e2fc79424e0&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac

koda:  booex2x

 

GLASBENA PEDAGOGIKA:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac934a93897fb4996a51ef76bdb200df0%40thread.tacv2/General?groupId=d2d03be7-8fb7-4f29-adf7-c05ab1bf7603&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac

koda: hpidayw

 

PREDŠOLSKA VZGOJA

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff805079dfb940e0b8169cc25571b4f1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1964853-a4fe-4a0d-87d7-e910cf31f7fa&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac

Koda: 4xcts42

 

RAZREDNI POUK

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9f1506a2f184ec2ad78f39352c7cae9%40thread.tacv2/conversations?groupId=d439f11a-18ba-4464-aa4b-66d45caceff5&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac

Koda: q8vc5iz

 

 

Študijski program 3. stopnje:

EDUKACIJSKE VEDE

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac248cd74afbf438291cf37ff141fdfd5%40thread.tacv2/General?groupId=900ae236-1c9d-4f19-83f6-bd657dfcfdf4&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac

Koda: byz33uy

 

 

Dodatne informacije:

Služba za študentske zadeve UM PEF, ga. Natalija Tacer, tel. 02 229 868,

e-naslov: natalija.tacer@um.si ali referat.pef@um.si