Objave

Sklep o razpisu volitev za člane Akademskega zbora Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru iz vrst študentov

15.4.2021