Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

MEDNARODNA ZNANSTVENA IN UMETNIŠKA KONFERENCA "Premislek o otroštvu III - Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo (2024)"

Vljudno vas vabimo na mednarodno znanstveno in umetniško konferenco

z naslovom

PREMISLEK O OTROŠTVU III

POUČEVANJE ZA VKLJUČUJOČO, TEHNOLOŠKO KOMPETENTNO IN TRAJNOSTNO NARAVNANO DRUŽBO,

ki bo potekala 4. oktobra 2024 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

S konferenco želimo spodbuditi k izmenjavi strokovnih mnenj in aktualnih pobud vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega sistema za razvoj vzgoje in izobraževanja v perspektivi reformnih prizadevanj, predvidenih med letoma 2022 in 2026. Pomembno se nam zdi, da se v razpravo aktivno vključite študenti, vzgojitelji, učitelji, raziskovalci in drugi strokovni delavci, ki delujete v vzgoji in izobraževanju, saj bomo tako lahko zagotovili široko podporo potrebnim spremembam.

Hitrost tehnološkega napredka odpira tudi vprašanje o prihodnosti vzgoje in izobraževanja. Družbene okoliščine sodobnega časa zahtevajo premislek o aktualizaciji vzgojno-izobraževalnega dela na nivoju organizacije in sistema, premislek o novih rešitvah na izvedbeni ravni po celotni vzgojno-izobraževalni vertikali pa tudi o novostih na področju organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja.

Priložnosti za vključevanje posameznika v kontinuirano izobraževanje in ustvarjanje so eden izmed kazalnikov kakovostnega življenja posameznika. Učinkovit in kakovosten izobraževalni sistem je pogoj za ustrezno pripravo posameznika na uspešno delo, kakovostno življenje in udejstvovanje v družbi. Naloga izobraževalnega sistema je razvijanje spretnosti, sposobnosti in znanj za življenje in delo, spodbujanje globalnega in vseživljenjskega učenja, opolnomočenje za uporabo najnovejših tehnologij ter ozaveščanje o pomenu telesnega in duševnega zdravja. Sodobni izobraževalni programi v vzgoji in izobraževanju morajo sloneti na ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnem razmišljanju in odgovornosti.

Kotizacija za aktivno udeležbo s prispevkom na konferenci znaša 50 EUR z DDV za zgodnje plačilo (do 8. aprila 2024) oz. 70 EUR z DDV za pozno plačilo (po 8. aprilu 2024). Na konferenco se lahko prijavite tudi brez prispevka, višina kotizacije je enaka. Kotizacija vključuje kosilo, kavo, prigrizke med odmori in stroške izdaje publikacije. Zadnji rok plačila kotizacije za uvrstitev prispevka v publikacijo konference je 22. april 2024. Plačilo kotizacije po 22. aprilu 2024 ne vključuje objave v publikaciji konference. Umetniški del konference se bo izvedel v obliki spremljevalnega programa. Razstavljavci ne plačajo kotizacije.

Na konferenci lahko sodelujete s povzetkom ali celotnim prispevkom. Rok za oddajo povzetka oz. celotnega prispevka je 15. januar 2024. Prispevek oddate v predlogi, ki jo najdete na spletni strani konference. Vsi povzetki oz. celotni prispevki bodo dvojno slepo recenzirani. Informacijo o sprejetosti boste prejeli do 30. marca 2024.

Pred izvedbo konference načrtujemo izdajo zbornika povzetkov in znanstvene monografije v e-verziji, odprti dostop.

Na dogodek se lahko prijavite na spletni povezavi (prijavni obrazec).

_

_Navodila za oddajo – znanstvena konferenca (1)

Vabilo na konferenco Conference invitation
Navodila za oddajo prispevkov Submission guidelines
Naslovna stran za članek Title page for research paper
Predloga za članek Template for research paper
Predloga za povzetek Template for abstract
Izjava o lektoriranju Proofreading statement
Navodila za oddajo – umetniška konferenca Submission guidelines – art conference

_

_

Zapri