Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Druge oblike vključevanja študentov

Vključevanje v tekmovanja, mreže na neumetniških področjih

(1) Konkretna oblika vključenosti študenta:  Vključevanje študentov v raziskovalnih projektih in nalogah je mogoče v dogovoru s profesorji in asistenti UM PEF. Študenti z njimi sodelujejo  individualno.

 

Pričakovane aktivnosti študenta:

Aktivnosti študenta se izvajajo v dogovoru s profesorji in asistenti

Kontaktna so predstojniki oddelkov:

Kontakti: https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/

_

Vključevanje v tekmovanja, mreže na umetniškem in športnem področjih

(1) Konkretna oblika vključenosti študenta:  Vključevanje študentov na umetniškem in športnem področju je mogoče v dogovoru s profesorji in asistenti UM PEF. Študenti z njimi sodelujejo  individualno.

 

Pričakovane aktivnosti študenta:

 Aktivnosti študenta se izvajajo v dogovoru s profesorji in asistenti

Kontaktna so predstojniki oddelkov:

Kontakti: https://pef.um.si/o-fakulteti/oddelki/

Zapri