Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Odprt dostop do raziskovalne in umetniške infrastrukture

Senat Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je na 33. redni seji 22. 4. 2022 sprejel sklep št. 7, s katerim je potrdil  Politiko odprtega dostopa do RI UM PEF.

Raziskovalna infrastruktura Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju RI UM PEF) označuje celoto raziskovalne opreme, kompleksnih digitalnih raziskovalnih sistemov in podatkovnih baz ter raziskovalnih skupin, ki se uporabljajo ali delujejo v raziskovalne namene in umetniške. RI UM PEF je predpogoj za raziskovalno, umetniško in pedagoško delo, hkrati pa ključna za doseganje odličnosti v raziskovanju in umetnosti ter širši družbeni razvoj.

RI UM PEF obsega temeljno RI (oprema ipd.) in/ali RI za prenos znanja (raziskovalci,    umetniki, zbirke ipd.). V določenih primerih jo lahko opredelimo tudi kot virtualno infrastrukturo ali virtualno raziskovalno okolje, kjer se storitev opravlja v elektronski obliki.

Raziskovalna in umetniška infrastruktura UM PEF, ki je javno dostopna, je navedena v Prilogi 1 Seznam javno dostopne RI UM PEF in pogoji za dostop.

Za splošne informacije je na voljo Jelena Krivograd (jelena.krivograd@um.si).

Zapri