Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

ALGOLITTLE / Algorithmic Thinking Skills through Play-Based Learning for Future’s Code Literates

ZAČETEK PROJEKTA
01.09.2020

KONEC PROJEKTA
31.08.2023

FINANCER
Erasmus+ Strateška partnerstva

NOSILEC
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Turčija

SODELUJOČI NA PEF UM
Marta Licardo, Tina Vršnik Perše, Marjeta Capl

Erasmus+ Algo-little

Številka projekta:

Erasmus+ Program, KA201, Strateški partnerji v šolskem izobraževanju

V projektu iz UM PEF sodelujejo: doc. dr. Marta Licardo, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, asist. Marjeta Capl

Več o projektu je na voljo tukaj:

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si

Kontakt za informacije o projektu

marta.licardo@um.si

O projektu ...

ALGOLITTLE je projekt sofinanciran s strani Evropske unije, katerega cilj je vključevanje algoritmičnega mišljenja v predšolsko vzgojo in izobraževanje. ALGOLITTLE bo razvil program izobraževanja in učnih gradiv za usposabljanje in podporo dodiplomskim študentom za področje razvoja algoritmičnega mišljenja v predšolskem obdobju.

Zakaj je pomembno učenje algoritmičnega mišljenja v predšolski vzgoji?

  • Spodbuja ustvarjalnost.
  • Spodbuja razvoj logičnega mišljenja (vzrok-posledica).
  • Spodbuja prepoznavanje, reševanje problemov in aktivno učenje.
  • Spodbuja samostojnost otroka in urejenost.
  • Spodbuja vztrajnost.
  • Spodbuja fleksibilno mišljenje.

CILJNA SKUPINA

Ciljne skupine projekta ALGOLITTLE za vrtce so večinoma dodiplomski študentje, vzgojitelji v predšolski vzgoji, otroci v predšolskem izobraževanju in izvajalci izobraževanj za vzgojitelje, kot so univerze, ponudniki stalnega izpopolnjevanja in različna združenja.

CILJI PROJEKTA: 

  • Pripraviti izobraževalni modul in učna gradiva za poučevanje dodiplomskih študentov predšolske vzgoje, v katerem bodo študenti spoznavali kako vključiti veščine algoritmičnega mišljenja na različnih razvojnih področjih predšolske vzgoje in jih vključevati v različna področja dejavnosti.
  • Zmanjšati pomanjkanje znanja in veščin, ki so umerjene v IKT poučevanje in učenje ter imajo takojšen vpliv na sodobne veščine poučevanja pri študentih predšolske vzgoje.
  • Povečati pridobivanje znanj in veščin dodiplomskih študentov predšolske vzgoje, povezanih z uporabo veščin algoritmičnega mišljenja z učenjem skozi igro kot inovativnega učnega pristopa.
  • Izpopolnjevanje predavateljev sodelujočih univerz glede vključevanja veščin algoritmičnega mišljenja na vsa področja dejavnosti, ki so del predšolske vzgoje.

PARTNERJI PRI PROJEKTU: Univerza İzmir Demokrasi, Šola robotike (Scuola di Robotica), Educloud, Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta, Politehnični inštitut v Viseu, Univerza na Reki.

Dogodki in novice

Newsletter 1


Priprava kurikuluma – dec 2020/jan 2021

V zimskim mesecih smo pripravljali Kurikulum – Vključevanje veščin algoritmičnega mišljenja v predšolsko vzgojo. Namen tega kurikuluma je poučevanje študentov predšolske vzgoje o tem kako razvijati veščine algoritmičnega mišljenja z učenjem skozi igro pri otrocih v vrtcu. Gre za povsem nov didaktični pristop do vsebin na vseh področjih kurikuluma.

ALGOLITTLE-Curriculum_-SLO


Newsletter 2


Izvedba modulov – februar 2022

V mesecu februarju smo s študenti prvega letnika študijskega programa Predšolske vzgoje pričeli z izvajanjem modulov, ki so nastali v sklopu projekta. Študentje so se izobraževali in pripravljali didaktične igre, ki so vsebovale učenje z algoritmičnim mišljenjem. Vsebine modulov so dostopne na spletni strani http://www.algolittle.org/category/predstavitve/.


Obisk vrtca – maj 2022

Obiskali so nas otroci iz vrtca Ivana Glinška in skupaj s profesorji in študenti na Pedagoški fakulteti preživeli dopoldne. Otroci so preskušali igre, ki so vključevale uporabo robotkov in algoritmično mišljenje. Vse igre so študenti pripravili sami. Otroci so uživali v igrah in učenju o vsebinah s področja didaktike družboslovja.


Zaključek modulov – junij 2022

Študentje predšolske vzgoje so uspešno opravili vse module v projektu Algo-little. Skozi celoten semester so pridobivali znanje o algoritmičnem mišljenju, spoznavali kako lahko v vodene dejavnosti vključujemo robotke, kako pripraviti didaktične igre, ki vključujejo igrifikacijo ter kako je mogoče različne vsebine prilagajati za otroke različnih starosti.


Multiplier event – zaključno srečanje, 16. 6. 2022

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru smo izvedli zaključno srečanje projekta Algolittle, v katerem smo rezultate projekta predstavili vzgojiteljem in vzgojiteljicam v vrtcih. Ocena zadovoljstva strokovnih delavcev z zaključnim srečanjem je bila odlična in upamo, da bodo nova znanja prenesli v svoje kolektive.

 


Zapri