Mednarodni projekti

Erasmus+ Algo-little


Številka projekta:

Erasmus+ Program, KA201, Strateški partnerji v šolskem izobraževanju

V projektu iz UM PEF sodelujejo: doc. dr. Marta Licardo, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, asist. Marjeta Capl

ALGOLITTLE je projekt sofinanciran s strani Evropske unije, katerega cilj je vključevanje algoritmičnega mišljenja v predšolsko vzgojo in izobraževanje. ALGOLITTLE bo razvil program izobraževanja in učnih gradiv za usposabljanje in podporo dodiplomskim študentom za področje razvoja algoritmičnega mišljenja v predšolskem obdobju.

Zakaj je pomembno učenje algoritmičnega mišljenja v predšolski vzgoji?

  • Spodbuja ustvarjalnost.
  • Spodbuja razvoj logičnega mišljenja (vzrok-posledica).
  • Spodbuja prepoznavanje, reševanje problemov in aktivno učenje.
  • Spodbuja samostojnost otroka in urejenost.
  • Spodbuja vztrajnost.
  • Spodbuja fleksibilno mišljenje.

CILJNA SKUPINA

Ciljne skupine projekta ALGOLITTLE za vrtce so večinoma dodiplomski študentje, vzgojitelji v predšolski vzgoji, otroci v predšolskem izobraževanju in izvajalci izobraževanj za vzgojitelje, kot so univerze, ponudniki stalnega izpopolnjevanja in različna združenja.

CILJI PROJEKTA: 

  • Pripraviti izobraževalni modul in učna gradiva za poučevanje dodiplomskih študentov predšolske vzgoje, v katerem bodo študenti spoznavali kako vključiti veščine algoritmičnega mišljenja na različnih razvojnih področjih predšolske vzgoje in jih vključevati v različna področja dejavnosti.
  • Zmanjšati pomanjkanje znanja in veščin, ki so umerjene v IKT poučevanje in učenje ter imajo takojšen vpliv na sodobne veščine poučevanja pri študentih predšolske vzgoje.
  • Povečati pridobivanje znanj in veščin dodiplomskih študentov predšolske vzgoje, povezanih z uporabo veščin algoritmičnega mišljenja z učenjem skozi igro kot inovativnega učnega pristopa.
  • Izpopolnjevanje predavateljev sodelujočih univerz glede vključevanja veščin algoritmičnega mišljenja na vsa področja dejavnosti, ki so del predšolske vzgoje.

PARTNERJI PRI PROJEKTU: Univerza İzmir Demokrasi, Šola robotike (Scuola di Robotica), Educloud, Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta, Politehnični inštitut v Viseu, Univerza na Reki.

Več o projektu je na voljo na spletni strani http://www.algolittle.org/.

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si

Kontakt za informacije o projektu

marta.licardo@um.si