Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Inovativna učna okolja podprta z IKT (INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1)

ZAČETEK PROJEKTA
01.05.2017

KONEC PROJEKTA
31.10.2022

FINANCER
MIZŠ, ESS

NOSILEC
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Škofijska gimnazija

SODELUJOČI NA PEF UM
Marko Marhl, Mihaela Brumen, Vladimir Grubelnik, Dejan Dinevski, Katja Košir, Rene Markovič

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1

Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT. Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Več o projektu

KONTAKT

Vodja: red. prof. dr. Marko Marhl

M marko.marhl@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si

Zapri