Projekti iz Evropskih skladov

INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1


Celotno ime operacije: Inovativna učna okolja podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vodilni partner: Zavod Antona Martina Slomška

Trajanje: 1. 1. 2017–30. 6. 2022

Kratek opis vsebine: Razvijanje kompetenc je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Na ta izziv odgovarja projekt Inovativna učna okolja podprta z IKT. Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Več informacij na spletni strani: https://www.inovativna-sola.si/

KONTAKT

Vodja: red. prof. dr. Marko Marhl

M marko.marhl@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si