Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo – INOVUP

ZAČETEK PROJEKTA
01.10.2018

KONEC PROJEKTA
30.09.2022

FINANCER
MIZŠ, ESS

NOSILEC
Univerza v Ljubljani

SODELUJOČI NA PEF UM
Milena Ivanuš Grmek, Tina Vršnik Perše, Janja Tekavc, Marta Licardo, Majda Schmidt Krajnc + izvajalci usposabljanj

INOVUP

Projektne aktivnosti so a) usposabljanja visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik ter učnih pristopov, ki jih izvajajo zaposleni učitelji pri članih konzorcija ali zunanji domači in tuji strokovnjaki; b) usposabljanja multiplikatorjev v tujini; c) podporne aktivnosti, kamor spadajo priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva, oblikovanje gradiv o visokošolski didaktiki, vzpostavitev interaktivne spletne strani in ozaveščanje o pomeni didaktike v visokem šolstvu.

Več o projektu

KONTAKT

Vodja: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

milena.grmek@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si

Zapri