Projekti iz Evropskih skladov

KAUČ


Celotno ime operacije: Za Kakovost slovenskih UČbenikov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Trajanje: 1. 2. 2017–30. 6. 2022

Kratek opis vsebine: Osrednji cilj projekta je razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije. Aktivnosti projekta zajemajo analizo stanja, načrtovanje, razvijanje in implementacijo ter evalvacijo kazalnikov kakovosti učbenikov, razvoj orodij za analizo besedi in vizualizacijskih elementov učbenika, razvijanje priporočil predmetnih strok in splošnih didaktičnih priporočil za učitelje in založnike pri izbiri oz. pripravi učbeniških kompletov ter celovito vzpostavitev podpornega okolja za VIZ. Več informacij na spletni strani: http://kauc.splet.arnes.si/

KONTAKT

Vodja: red. prof. dr. Milena Ivanuš Grmek

milena.grmek@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si