Preskoči na vsebino

RAZISKOVANJE IN UMETNOST

Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti (SELUM)

ZAČETEK PROJEKTA
01.03.2020

KONEC PROJEKTA
30.06.2020

FINANCER
ŠIPK - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 (MIZŠ, ESS)

NOSILEC
UM

SODELUJOČI NA PEF UM
Janja Batič, Katja Košir + 10 študentov

Projekti ŠIPK

_

Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti – SELUM

V študijskem letu 2019/2020 je bil v okviru projekta »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izpeljan projekt imenovan Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti – SELUM.

Problem, ki smo ga želeli rešiti s pomočjo projekta SELUM, je pomanjkanje gradiv za razvoj socialnih in čustvenih kompetenc v zgodnjem obdobju šolanja. S socialnim in čustvenim učenjem, kot ga opredeljuje model SEL (social and emotional learning), podpremo razvoj kompetenc na področjih samozavedanja, samouravnavanja, socialnega zavedanja, odnosnih spretnosti in odgovornega sprejemanja odločitev. Ena od poti, ki bi lahko pripomogle k razvijanju teh kompetenc, je povezovanje vsebin s področja socialnega in čustvenega učenja  z likovno umetnostjo. Likovna umetnost namreč omogoča, da spoznavamo druge kulture in sami sebe ter razvijamo empatijo. Naš cilj je bil pripraviti didaktični material (navodila za učitelje, aktivnosti učencev in spodbude za nadaljnje socialno in emocionalno učenje), s pomočjo katerega bodo učitelji pri učencih lahko razvijali socialne in emocionalne kompetence s pomočjo likovne umetnosti, in opolnomočiti učitelje, da s pomočjo pripravljenih gradiv spodbujajo socialno in čustveno učenje v šoli. Prav tako je bil naš problem spodbujati mreženje in strokovno sodelovanje med študenti študijskih smeri, ki bodo pri svojem bodočem delu zelo verjetno sodelovali (bodoči učitelji in svetovalni delavci) in bo učinkovitost njihovega vzgojno-izobraževalnega dela v veliki meri odvisna od njihove zmožnosti sodelovanja.

V projektu so sodelovale študentke UM PEF in UM FF:  Ajda Mlakar, Alenka Pevec, Lina Mlakar, Martina Zakšek, Monika Resnik, Nuša Markež, Sara Irman Kolar, Urška Šplajt, Vanja Ungar, Živa Simšič. Pedagoški mentorici: doc. dr. Janja Batič (UM PEF) in izr. prof. dr. Katja Košir (UM FF). Strokovna sodelavka: Branka Meznarič (Osnovna šola Janka Padežnika). Podporno strokovni sodelavki: Evelina Turk in Nataša Vihar.

Rezultat projekta je priročnik z naslovom Ferdo se uči o sebi in drugih, Socialno in čustveno učenje s pomočjo likovne umetnosti. Priročnik je dosegljiv na tej povezavi: Ferdo se uči o sebi in drugih.

KONTAKT

Vodji: doc. dr. Janja Batič, izr. prof. dr. Katja Košir

M janja.batic@um.si, katja.kosir@um.si

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si

Zapri