Mednarodni projekti

DEAL

Cilj projekta Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju z akronimom DEAL, ki je sofinanciran iz programa Erasmus +, je učinkoviteje delovati pri razvoju jezikovnih kompetenc in pismenosti otrok, ki so zaradi svojih jezikovnih in kulturoloških posebnosti v neugodnem položaju v primerjavi z vrstniki, in s tem izboljšati njihove izobraževalne dosežke v celoti.

Nosilec projekta je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, projektni partnerji pa so Sveučilište sv. Ćirila i Metoda, Skoplje, Makedonija, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija, in Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba. »Projekt traja dve leti, od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2020, v njem pa sodeluje red. prof. dr. Dragica Haramija.«

Več o projektu je na voljo tukaj.

Rezultati projekta so prestavljeni v dokumentu Rezultati projekta DEAL.