Mednarodni projekti

GIFTED (Generating Inclusive and Fair Teaching in Early Development)


Z uporabo digitalnih tehnik (digitalno dostopne vsebine) projekt prispeva k inovativnim praksam v digitalni dobi z razvojem novih izobraževalnih virov, instrumentov in pedagoških praks na področju dela z nadarjenimi otroki že v zgodnjem otroštvu v Avstriji, na Hrvaškem, v Sloveniji in v Srbiji. Prispeva tudi k strokovnemu razvoju zaposlenih v vrtcu, saj jim omogoča, da pri svojem delu prepoznajo nadarjenost otrok in tako način dela z uporabo inkluzije v najzgodnejšem predšolskem izobraževanju prilagodijo nadarjenim otrokom. Projekt neposredno prispeva k izboljšanju kakovosti predšolske vzgoje s podporo poklicnemu razvoju vzgojiteljev, pa tudi k ustvarjanju in preizkušanju novih vsebin, ki spodbujajo edinstven pristop do vsakega otroka.

Ciljne skupine projekta so vzgojitelji (810) in starši (400) vrtčevskih otrok v primerljivih vzgojno-varstvenih institucijah v partnerskih državah.

Cilji projekta so:

  • krepitev kompetenc vzgojiteljev pri delu z nadarjenimi otroki,
  • izboljšanje razumevanja koncepta inkluzivnega izobraževanja v zgodnjem razvoju,
  • izboljšanje kakovosti izobraževalnih in vzgojnih storitev v vrtcih,
  • krepitev sodelovanja med starši in vzgojitelji.

Načrtovani rezultati projekta so:

  1. Izdelan instrument za vzgojitelje za prepoznavanje nadarjenih otrok.
  2. Pripravljen priročnik za vzgojitelje o vzgojnih praksah za nadarjene otroke in njihove starše.
  3. Pripravljene didaktične igre za predšolske otroke, ki spodbujajo nadaljnji razvoj zaznane nadarjenosti in nadaljnji razvoj zavesti o nadarjenosti in njenega pomena za nadaljnji razvoj otroka.
  4. Izdelani tečaji/usposabljanja za prepoznavanje kreativnosti in nadarjenosti otrok (za vzgojitelje in starše), ki bo na voljo tudi preko Moodle platforme.

Več o projektu:

Projekt sofinancira program Erasmus +.

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si