Mednarodni projekti

Mednarodni učitelji šole prihodnosti (angl. International Teachers for Tomorrow’s School - ITTS)


Kulturna raznolikost je ena izmed pomembnih značilnosti evropskega izobraževalnega sistema. Kljub temu je poklicna integracija mednarodnih učiteljev (vključno z učitelji z migrantsko izkušnjo) polna različnih izzivov.

Glavni cilj evropskega projekta z naslovom Mednarodni učitelji šole prihodnostiSprememba sistema kot priložnost za medkulturno sobivanje v šoli in vzajemno učenje (angl. International Teachers for Tomorrow’s School – ITTS, System Change as an Occasion for Intercultural School Development and Mutual Learning) je podpirati strokovno integracijo mednarodnih učiteljev v šolo in s pomočjo novih kolegov omogočiti razvoj medkulturnih odnosov v šoli.

Aktivnosti projekta vključujejo mednarodno analizo stanja o vključevanju učiteljev priseljencev v šolo, razvoj portala ITTS, razvoj gradiv za refleksijo, svetovanje in vključevanje učiteljev v šole teh vključitev teh vsebin v programe za spopolnjevanje izobrazbe na fakultetah.

Namen projekta je vključevanje mednarodnih učiteljev v šole in razvoj gradiv za integracijo in usposabljanje teh učiteljev v vzgojo in izobraževanje. Pri projektu sodelujejo partnerji iz sedmih držav (Belgija, Nemčija, Grčija, Islandija, Poljska, Slovenija in Turčija).

Spletna stran projekta v angleščini: http://itts-europe.org/about-project.

Projekt sofinancira program Erasmus +.

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM

M jelena.krivograd@um.si